Kim Tuyến tại Lễ trao giải Điện ảnh Ngôi Sao Xanh

Đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên hình ảnh cho nhiều nghệ sỹ, Chuyên viên trang điểm Kim Tuyến xuất hiện tại sự kiện cùng với ca sỹ Nhật Kim Anh và diễn viên Hiếu Hiền.

 • Kim Tuyến tại Lễ trao giải Điện ảnh Ngôi Sao Xanh
 • Kim Tuyến tại Lễ trao giải Điện ảnh Ngôi Sao Xanh
 • Kim Tuyến tại Lễ trao giải Điện ảnh Ngôi Sao Xanh
 • Kim Tuyến tại Lễ trao giải Điện ảnh Ngôi Sao Xanh
 • Kim Tuyến tại Lễ trao giải Điện ảnh Ngôi Sao Xanh
 • Kim Tuyến tại Lễ trao giải Điện ảnh Ngôi Sao Xanh
 • Kim Tuyến tại Lễ trao giải Điện ảnh Ngôi Sao Xanh
 • Kim Tuyến tại Lễ trao giải Điện ảnh Ngôi Sao Xanh
 • Kim Tuyến tại Lễ trao giải Điện ảnh Ngôi Sao Xanh
 • Kim Tuyến tại Lễ trao giải Điện ảnh Ngôi Sao Xanh
 • Kim Tuyến tại Lễ trao giải Điện ảnh Ngôi Sao Xanh
 • Kim Tuyến tại Lễ trao giải Điện ảnh Ngôi Sao Xanh
 • Kim Tuyến tại Lễ trao giải Điện ảnh Ngôi Sao Xanh
 • Kim Tuyến tại Lễ trao giải Điện ảnh Ngôi Sao Xanh
 • Kim Tuyến tại Lễ trao giải Điện ảnh Ngôi Sao Xanh
 • Kim Tuyến tại Lễ trao giải Điện ảnh Ngôi Sao Xanh
 • Kim Tuyến tại Lễ trao giải Điện ảnh Ngôi Sao Xanh
 • Kim Tuyến tại Lễ trao giải Điện ảnh Ngôi Sao Xanh
 • Kim Tuyến tại Lễ trao giải Điện ảnh Ngôi Sao Xanh
 • Kim Tuyến tại Lễ trao giải Điện ảnh Ngôi Sao Xanh
 • Kim Tuyến tại Lễ trao giải Điện ảnh Ngôi Sao Xanh
 • Kim Tuyến tại Lễ trao giải Điện ảnh Ngôi Sao Xanh
 • Kim Tuyến tại Lễ trao giải Điện ảnh Ngôi Sao Xanh
 • Kim Tuyến tại Lễ trao giải Điện ảnh Ngôi Sao Xanh
 • Kim Tuyến tại Lễ trao giải Điện ảnh Ngôi Sao Xanh
FB Messenger